آزمون تعیین سطح زبان هوانوردی

نحوه برگزاری آزمون

تیم ارزیابی متشکل از دو ممتحن واجد شرایط است. ارزیاب مصاحبه کننده آزمون را انجام می دهد. در تمام قسمت های آزمون، شما فقط با مصاحبه کننده صحبت خواهید کردو ارزیاب دوم به عنوان ارزیاب ناظر عمل می کند و در فرایند مصاحبه دخالت نمی کند. پس از اتمام آزمون، هر دو ارزیاب مهارت زبان شما را در هر 6 معیار (pronunciation، grammar، vocabulary، fluency، listening comprehension وinteraction) با استفاده از ICAO Language Proficiency Rating Scale (Annex 1) ارزیابی می کنند. کمترین نمره از این 6 نمره است که نمره نهایی را تعیین می کند. در صورت اختلاف نظر بین ارزیابان، فایل صوتی مصاحبه به ارزیاب سوم ارجاع خواهد شد.

روز امتحان

در روز امتحان، باید نیم ساعت زودتر ا وقت تعیین شده حاضر شوید. پس از ورود، مسئول دفتر هویت شما را از طریق کارت شناسایی ملی یا گذرنامه معتبر تأیید می کند. سپس فرم ثبت نام را پر می کنید. همچنین باید یک عکس جدید از خود (اندازه استاندارد 3 * 4)ارائه کنید.

به یاد داشته باشید که اجازه ندارید به غیر از کارت شناسایی ملی یا گذرنامه خود، چیزی به اتاق مصاحبه ببرید. وقتی زمان مصاحبه شما فرا می رسد، مسئول دفتر وسایل شما را از جمله کیف، تلفن همراه، ساعت هوشمند در جایی امن قرار می دهد و سپس به اتاق مصاحبه راهنمایی می شوید. ارزیاب مصاحبه کننده خود را به شما معرفی می کند و سپس آزمون آغاز می شود. در ابتدای آزمون، هویت شما یک بار دیگر توسط ارزیاب تأیید می شود.

درخواست تجدیدنظر در نتیجه آزمون

اگر می خواهید به نتیجه آزمون خود اعتراض کنید، باید فرم تجدیدنظر در نتیجه آزمون را تکمیل کرده و حداکثر ظرف 4 هفته از تاریخ امتحان خود فرم مربوطه را به مسئول دفتر مرکز ارزیابی تحویل دهید. سپس فایل صوتی مصاحبه به دو ارزیاب مختلف ارسال می شود تا دوباره ارزیابی انجام شود. حداکثر ظرف مدت یک هفته از نتیجه درخواست تجدیدنظر خود مطلع خواهید شد.

تغییر تاریخ آزمون

اگر تا 7 روز قبل از تاریخ امتحان به مرکز اطلاع دهید، می توانید آزمون خود را بدون هیچ هزینه ای به تعویق بیندازید.

فرآیند برگزاري مصاحبه زبان انگليسي ویژه هوانوردي

در ابتدای آزمون، ارزیاب مصاحبه کننده متن زیر را به منظور مستند سازی ضبط میکند.

This is the Aviation English Language Proficiency Test, a test of plain English in an aviation context for licensing purposes administered under the supervision of CAO IRI, conducted on (day/month/year) at Civil Aviation Technology College. The candidate is (candidate’s full name), Candidate’s ID number is ………., from (workplace/ training centre) and the examiner is (your full name without any titles). Test Version …………..

بخش اول: Introduction and Interview

در ابتدای اين بخش،ارزياب ضمن معرفی خود از شما می خواهد که خود را معرفی کنید و کارت ملی خود را ارائه کنید. سپس با پرسيدن سوالات روزمره و آسان سعی در ايجاد فضايی صميمی و به دور از تنش دارد. بعد از آن، ارزیاب از سوالات اصلی بخش مصاحبه بسته آزمون استفاده خواهد کرد. سوالات به گونه ای خواهند بود که شامل حوزه های مختلف هوانوردی شده تا بتوان سطح زبان شرکت کننده را دقیق تر بررسی کرد. اين بخش حدودا ۱۲ دققه به طول می انجامد.

Part 1: INTRODUCTION AND INTERVIEW (10- 12 min)

(start timing) Good morning/ afternoon. My name’s (again examiner’s full name without any titles) Can you tell me your full name, please? Thank you. And what shall I call you? (first name, nickname or last name) And can you tell me where you are from? Can I see your identification, please? (either a VALID national ID card or passport) Thank you, that’s fine.

Now, in this first part, I’d like to ask you some questions about yourself and your job. Remember that this is a test of your ability to communicate in English and not a test of your operational knowledge.

Warm-up frame

  • Could you tell me a little about your interest in aviation?
  • Is there anything you don’t like about it?

Now, let’s consider emergency situations in general.

  • When does a non-routine situation become an emergency?
  • Which emergency situations should passengers be most worried about?
  • People see a lot more about emergency situations on TV these days. What would you say to people who are worried about flying?
بخش دوم: توصيف تصاوير هوانوردی

در اين بخش دو تصويردر کنار هم از وضعيت های غير معمول هواپيماها و عمليات پروازی بر روی صفحه مانیتور به داوطلب نشان داده می شود. سپس داوطلب مدت يک دقيقه زمان دارد تا تصاوير را به دقت نگاه کرده ودر صورت نياز نكاتی کليدی را برای خود يادداشت کند. (يادداشت ها برا ی استفاده خود داوطلب بوده و برای ارزيابی استفاده نخواهند شد). پس از پايان يک دقيقه، از داوطلب خواسته ميشود به مدت یک تا دو دقیقه ابتدا تصاوير را به صورت جداگانه توصيف و سپس وضعيت موجود در تصاوير را با هم مقايسه کند. در طول مدت توصيف تصاوير، ارزياب صحبت های داوطلب را قطع نخواهد کرد. پس از توصيف تصاوير ممكن است ارزياب سوالات ديگری را در مورد تصاوير از داوطلب بپرسد. اين بخش حدودا ۶ دققه به طول می انجامد.

Part 2: Picture Description (4-6 min)

Now, let’s move on to part 2 of the test. I’m going to show you two aviation-related pictures and I’d like you to talk about them for 1-2 minutes on your own. Before you start, you’ll have 1 minute to think about your description and you can write notes if you wish.

Do you understand?

Here’s some paper and a pen for making notes (hand over blank paper and a pen)

(allow up to a minute for preparation; the candidate cannot start earlier)

Alright. Remember you’ll have 1-2 minutes, so don’t worry if I stop you. I’ll tell you when the time is up. Can you start speaking now, please?

(candidate’s INDIVIDUAL long turn)

Thank you.(At the end of the candidate’s individual long turn, you may choose to ask one or two rounding-off questions to push him/ her to the limit of their ability.)

1- Which situation would you consider to be more serious? Why?

2- What could have caused the incident in each situation?

3- What effect would each situation have on operations?

4- What should happen next in each situation?

بخش سوم: Listening Comprehension

در این قسمت آخر آزمون ، درک مطلب شما از مکالمات رادیویی در حوزه هوانوردی در شرایط عادی و اضطراری ارزیابی می شود. این قسمت از آزمون تقریباً ۶ تا ۱۰ دقیقه طول می کشد.

بخش 1: (مختص کنترلرهای ترافیک هوایی) شما به یک ATC Route Clearance که توسط یک کنترل داده می شود گوش خواهید داد. سپس Readback داده شده توسط خلبان را خواهید شنید و باید بتوانید اشتباهات آن را گزارش دهید. اگر در اولین تلاش چیزی را از دست دادید ، می توانید دوباره به مکالمه گوش دهید. توصیه می شود هنگام گوش دادن یادداشت برداری کنید.

بخش 1: (مختص خلبان ها) شما به یک پیام ATIS گوش خواهید داد و اطلاعات آن را گزارش خواهید کرد. اگر در اولین تلاش چیزی را از دست دادید ، می توانید دوباره گوش دهید. توصیه می شود هنگام گوش دادن یادداشت برداری کنید.

بخش 2: (ATCO و خلبانان) شما به یک مکالمه رادیویی غیر معمول بین یک خلبان و یک کنترلر ترافیک هوایی گوش خواهید داد. سپس شما باید خلاصه آن را ارائه دهید. توصیه می شود هنگام گوش دادن یادداشت برداری کنید. اگر در اولین تلاش چیزی را از دست دادید ، می توانید دوباره به مکالمه گوش دهید.

Part 3: Listening Comprehension (6-10 min)

Now, let’s move on to the last part of the test- the LISTENING COMPREHENSION.

Section 1: (ATCOs only) First, you are going to listen to an ATC route clearance given by a controller. You will then hear the readback given by the pilot and must decide if the readback was correct. If not, you should be able to report the mistakes. If you miss anything at the first attempt, you can ask for repetition. Remember that you cannot hear the recording a third time. It is highly recommended that you take notes during the listening.

Do you understand?

Here’s some paper and a pen for making notes (hand over blank paper and a pen)

Section 1: (Pilots only) First, you are going to listen to an ATIS broadcast and report all the key information. If you miss anything at the first attempt, you can listen again. Remember that you cannot hear the recording a third time. It is highly recommended that you take notes during the listening.

Do you understand?

Here’s some paper and a pen for making notes (hand over blank paper and a pen)

Section 2: (ATCOs & Pilots) Now, you are going to listen to a non-routine transmission between a pilot and an air traffic controller. Then you need to give a spoken report of the non-routine event(s) from the recording. You should try to give as many details as you can in your report. It is highly recommended that you take notes during the listening. If you miss anything at the first attempt, you can listen again. Remember that you cannot hear the recording a third time.

Do you understand?Do you understand?