آزمون تعیین سطح زبان هوانوردی

Contact us

نشانی: تهران – فرودگاه مهرآباد – ابتدای بلوار معراج - کد پستی :35891-13878

محل برگزاری آزمون: طبقه دوم ساختمان آموزش – اطاق شماره 224 - دفتر LPR

تلفن دفتر LPR : خانم اسماعیلی 61022902-021 و 66047875 – 021

صندوق پستی :418 -134445