آزمون تعیین سطح زبان هوانوردی

درباره آزمون

پس از سالها کار کردن در محیط های عملیاتی به عنوان کنترلر ترافیک هوایی یا خلبان،واستفاده روزمره از ICAO standard phraseology، ممکن است این سوال را داشته باشید که چرا باید آزمون LPR را انجام دهید؟

“Standard phraseology, however, cannot address all of the non- routine, abnormal or, occasionally, emergency situations that occur, nor is it sufficient to convey additional information about any situation such as reasons for a delay, the state of a sick passenger, the weather situation, the nature of a failure, or an obstacle on the runway.” (ICAO Circular 323, 3.8.3)

سازمان ICAO پس از دريافت گزارش هايی از کشورهای عضو، مبنی بر اينكه عدم مهارت زبان انگليسی خلبان ها يا کنترلرهای ترافيک هوايی يكی از دلايل اصلی يا فرعی وقوع سوانح هوايی بوده است، کشورهای عضو اين سازمان را ملزم کرده است که از پنجم ماه مارس سال ۲۰۰۸ ، مقررات مربوط به Language Proficiency Requirements را به مرحله اجرا بگذارند. در همين راستا سازمان هواپيمايی کشوری جمهوری اسلامی ايران، به عنوان يكی از اعضای ايكائو و با هدف ارتقاايمنی، اين مقررات را طبق FCL.055از مقررات گواهينامه هاي عملياتي اجرايی کرده است.

آزمون Aviation English Language Proficiency Test به طور خاص در راستای تحقق الزامات LPR ICAO طراحی شده است. این آزمون در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری با استفاده از روش ارزیابی مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری انجام می شود. همچنین ارزیابان این آزمون توسط سازمان تعیین و تأیید شده اند. این آزمون برای ارزیابی توانایی شما در استفاده از Plain English در مکالمات رادیویی در حوزه هوانوردی هنگامی که standard phraseology کفایت نمی کند، طراحی شده است. شایان ذکر است که این آزمون تنها توانایی شما برای برقراری ارتباط موثر به زبان انگلیسی در مکالمات رادیویی در حوزه هوانوردی را مورد ارزیابی قرار میدهد ، و نه دانش عملیاتی یا مهارت های هوانوردی را.